Thu nhập Macy sườn Inc bị đánh bại, Doanh thu bỏ lỡ trong Q1 của Investing.com© Reuters.

Investing.com – Macyiên Inc đã báo cáo quý đầu tiên đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích vào thứ Tư và doanh thu không đạt dự báo.

Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,44 đô la trên doanh thu 5,5 tỷ đô la. Các nhà phân tích được thăm dò bởi Investing.com dự kiến ​​EPS là 0,34 đô la trên doanh thu 5,54 tỷ đô la. Điều đó so với EPS là 0,48 đô la trên doanh thu 5,54 tỷ đô la trong cùng kỳ năm trước. Công ty đã báo cáo EPS là 2,73 đô la trên doanh thu 8,46 tỷ đô la trong quý trước.

Cổ phiếu của Macy sườn Inc đã tăng 7,48% để giao dịch ở mức 23,43 đô la trong giao dịch tiền thị trường sau báo cáo.

Trong năm nay, cổ phiếu của Macyiên Inc đã giảm 26,8%, hoạt động kém hơn so với mức tăng 14,43% từ đầu năm đến nay.

Macy sườn Inc theo dõi thu nhập của ngành Dịch vụ chính khác trong tháng này

Vào ngày 25 tháng 4, Amazon.com đã báo cáo EPS quý I là 7,09 đô la trên doanh thu 59,7 tỷ đô la, so với dự báo về EPS là 4,7 đô la trên doanh thu là 59,68 tỷ đô la.

Thu nhập của Visa A đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích vào ngày 24 tháng 4, với EPS quý II là $ 1,31 trên doanh thu $ 5,49B. Các nhà phân tích của Investing.com dự kiến ​​mức EPS là 1,24 đô la trên doanh thu 5,46 tỷ đô la

Luôn cập nhật về tất cả các báo cáo thu nhập sắp tới bằng cách truy cập lịch thu nhập của Investing.com

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Truyền thông hợp nhất muốn nhắc bạn rằng dữ liệu trong trang web này không nhất thiết phải là thời gian thực cũng như không chính xác. Tất cả các CFD (cổ phiếu, chỉ số, tương lai) và giá Forex không được cung cấp bởi các nhà giao dịch mà là do các nhà tạo lập thị trường, và do đó giá có thể không chính xác và có thể khác với giá thị trường thực tế, có nghĩa là giá là phù hợp và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Do đó, Fusion Media không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất giao dịch mà bạn có thể phải chịu do sử dụng dữ liệu này.

Truyền thông hợp nhất hoặc bất kỳ ai liên quan đến Fusion Media sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mất mát hoặc thiệt hại do phụ thuộc vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và tín hiệu mua / bán trong trang web này. Xin được thông báo đầy đủ về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch thị trường tài chính, đây là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất có thể.Nguồn Investing

Bình luận