Sau khi nhảy vọt theo Bitcoin, giá Stellar, Cardano, Tron giờ ra sao?


Việc tăng giá Bitcoin gần đây đã mang lại lợi ích cho phần lớn ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm các coin như Stellar, Cardano và Tron. Các coin nói trên lần lượt ở vị trí thứ 9, 10 và 11, và tất cả đều có mức tăng trưởng khá.

Cardano đang dẫn đầu với mức tăng giá 22% trong 7 ngày giao dịch vừa qua, Stellar (15.40%) ở vị trí thứ hai và Tron (10%) ở vị trí thứ 3.

Gia Stellar tron cardano 1

Nguồn: Coinmarketcap.com

Mỗi đồng tiền này đều ở những vị trí thú vị vì tất cả chúng đều trải qua sự sụt giảm từ mức cao tương ứng của chúng vào tháng 4. Tuy nhiên, mỗi coin này cũng đã tìm thấy một mức hỗ trợ khá tốt để bật lên, điều này có thể giúp chúng đi xa hơn sau khi đảo chiều.

Chúng ta hãy xem xét thị trường của từng coin này và xem nơi chúng có khả năng hướng tới tiếp theo.

Phân tích giá Stellar

Điều gì đã xảy ra?

Nhìn vào biểu đồ Stellar ở trên, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đã hồi phục từ mức thấp vào tháng 2/2019 tại $ 0.0726 và bắt đầu tăng cao hơn. Stellar sau đó đã tiếp tục phá vỡ trên $ 0.10 trong tháng 3/2019 và tiếp tục đạt mức cao $ 0.14 vào tháng 4/2019.

Sau khi đạt đến mức cao này, thị trường đã bắt đầu giảm, giảm xuống dưới đường MA 100 ngày. Chúng ta có thể thấy rằng XLM/ USD đã tiếp tục giảm trong tháng 5/2019 cho đến khi đạt được hỗ trợ ở mức thoái lui ngắn hạn 0.786 (được vẽ bằng màu xanh lá cây), có giá $ 0.0857. Mức thoái lui Fibonacci này được đo từ mức thấp nhìn thấy vào tháng 2/2019 đến mức cao nhìn thấy trong tháng 4/2019.

XLM/ USD hiện đã tăng trở lại gần ở mức này và hiện đang cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự ở MA 100 ngày có giá khoảng $ 0.11.

Stellar có thể đạt $ 0.14 không?

Để Stellar đạt $ 0.14, thị trường sẽ cần tăng tổng cộng 26% so với giá hôm nay.

Nếu phe bò thành công trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự tại đường MA 100 ngày, chúng ta có thể mong đợi mức kháng cự ngay lập tức ở trên được thiết lập tại $ 0.15 và $ 0.12. Trên $ 0.12, mức kháng cự tiếp theo nằm ở $ 0.13 và $ 0.1348. Nếu họ có thể xóa kháng cự ở đây, họ sẽ được tự do thực hiện một nỗ lực ở mức $ 0.14.

Stellar không có quá nhiều kháng cự trong quá trình tăng 26% và đạt $ 0.14 vào cuối tháng. Hơn nữa, chỉ số RSI gần đây cũng đã phá vỡ trên mức 50, điều này cho thấy phe bò đã lấy lại được quyền kiểm soát đà thị trường.

 <p><em>Giá Stellar hiện tại. Nguồn: Coinmarketcap</em></p>  <h2 style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong style="font-style: inherit;"> Phân tích giá Cardano</strong></span></h2>  <p><img class="alignnone wp-image-86237 size-full" src="https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-3.png" alt="Gia Stellar tron cardano" width="1286" height="838" srcset="https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-3.png 1286w, https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-3-768x500.png 768w, https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-3-645x420.png 645w, https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-3-300x194.png 300w, https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-3-640x417.png 640w, https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-3-681x444.png 681w" sizes="(max-width: 1286px) 100vw, 1286px"></p>  <p style="font-style: inherit; text-align: left;"><strong style="font-style: inherit;">Điều gì đã xảy ra?</strong></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Nhìn vào biểu đồ ADA/ USD ở trên, chúng ta có thể thấy rằng Cardano cũng chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kinh ngạc sau khi vượt qua đường MA 100 ngày vào tháng 3/2019. Sau khi phá vỡ lên trên, thị trường đã tăng thêm 150% để đạt mức cao $ 0.1 trong đầu tháng 4/ 2019.</span></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Kể từ khi đạt đến mức cao nói trên, thị trường đã đảo ngược và bắt đầu giảm. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng Cardano đã tìm thấy một mức hỗ trợ mạnh mẽ tại đường trung bình động 100 ngày cho phép thị trường hồi phục.</span></p>  <p style="font-style: inherit; text-align: left;"><strong style="font-style: inherit;">Cardano</strong><strong> có thể đạt $ 0</strong><strong>.</strong><strong>1 một lần nữa?</strong></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Để giá Cardano đạt mức giá $ 0.1 một lần nữa, nó sẽ cần tăng tổng cộng 27% so với giá hôm nay, điều này hoàn toàn hợp lý.</span></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Nếu phe bò có thể tiếp tục leo lên cao hơn và đẩy ADA/ USD lên trên ngưỡng kháng cự ở mức $ 0.08, chúng ta có thể mong đợi mức kháng cự cao hơn ngay lập tức ở trên là $ 0.082. Kháng cự cao hơn mức này sau đó nằm ở mức $ 0.085, $ 0.087, $ 0.089 và $ 0.090.</span></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Nếu đà có thể tiếp tục tăng lên trên mức $ 0.090, thì mức kháng cự tiếp theo sẽ nằm ở mức giảm giá dài hạn Fib 0.382 (được vẽ bằng màu đỏ), có giá $ 0.09185. Mức thoái lui giảm giá dài hạn này được đo từ mức cao tháng 7/ 2018 đến mức thấp tháng 12/ 2018.</span></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Trên $ 0.09185, nhiều kháng cự hơn nằm ở mức $ 0.09398, $ 0.095, và sau đó ở mức mục tiêu là $ 0.10.</span></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Chỉ số RSI gần đây đã tăng lên trên mức 50, đây cũng là một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho phe bò tiếp tục đẩy lên cao hơn nữa.</span></p>  <p><script type="text/javascript" src="https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js"></script></p>   <p><em>Giá Cardano hiện tại. Nguồn: Coinmarketcap</em></p>  <h2 style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong style="font-style: inherit;">Phân tích giá Tron</strong></span></h2>  <p><img class="alignnone wp-image-86238 size-full" src="https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-4.png" alt="Gia Stellar tron cardano" width="1286" height="838" srcset="https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-4.png 1286w, https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-4-768x500.png 768w, https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-4-645x420.png 645w, https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-4-300x194.png 300w, https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-4-640x417.png 640w, https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano-4-681x444.png 681w" sizes="(max-width: 1286px) 100vw, 1286px"></p>  <p style="font-style: inherit; text-align: left;"><strong style="font-style: inherit;">Điều gì đã xảy ra?</strong></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Tron đã chứng kiến ​​hành động giá đi ngang tương đối trong 3 tháng qua, khi thị trường bị kẹt trong phạm vi giá $ 0.02- $ 0.032. TRX/ USD chủ yếu được giao dịch dọc theo MA 100 ngày, không thể phá vỡ nhiều hơn nữa lên trên hoặc xuống dưới.</span></p>  <p style="font-style: inherit; text-align: left;"><strong style="font-style: inherit;">Tron có thể đạt $ 0</strong><strong>.</strong><strong>032 không?</strong></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Để giá Tron đạt $ 0,032 từ giá hôm nay, nó sẽ cần tăng tổng cộng 23%.</span></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Nếu người mua có thể tiếp tục khiến TRX/ USD tăng cao hơn mức $ 0.027, chúng ta có thể mong đợi mức kháng cự cao hơn ngay lập tức để TRX/ USD được thiết lập tại $ 0,02855, đó là mức kháng cự được cung cấp bởi Fib 0.236 (được vẽ màu đỏ). Kháng cự cao hơn sau đó được dự kiến ​​ở mức $ 0.029 và $ 0.030.</span></p>  <p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: left;"><span style="font-style: inherit;">Nếu áp lực tăng tiếp tục thúc đẩy TRX/ USD trên mức $ 0.030, chúng ta có thể mong đợi mức kháng cự tiếp theo được thiết lập tại $ 0.031 và sau đó ở mức mục tiêu $ 0.032.</span></p>  <p><script type="text/javascript" src="https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js"></script></p>   <p><em>Giá Tron hiện tại. Nguồn: Coinmarketcap</em></p>  <ul style="list-style-type: circle;"> </ul>  <p style="text-align: right;">Annie</p>  <p style="text-align: right;"><em>Theo TapchiBitcoin/ Investinblockchain</em></p>  <footer>  <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn">Annie</span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Annie"></span><meta itemprop="datePublished" content="2019-05-15T18:00:28+00:00"> <meta itemprop="dateModified" content="2019-05-15T18:00:28+07:00"> <meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemtype="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.tapchibitcoin.vn/sau-khi-nhay-vot-theo-bitcoin-gia-stellar-cardano-tron-gio-ra-sao.html"> <span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/04/logo-2.png"></span><meta itemprop="name" content="Tạp Chí Bitcoin"></span><meta itemprop="headline " content="Sau khi nhảy vọt theo Bitcoin, giá Stellar, Cardano, Tron giờ ra sao?"> <span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.tapchibitcoin.vn/wp-content/uploads/2019/05/Gia-Stellar-tron-cardano.jpg"> <meta itemprop="width" content="1706"> <meta itemprop="height" content="1137"></span> </footer>   <div class="fb-comments" data-href="https://www.tapchibitcoin.vn/sau-khi-nhay-vot-theo-bitcoin-gia-stellar-cardano-tron-gio-ra-sao.html" data-width="100%" data-numposts="5" data-colorscheme="light"></div>  <script>var block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6.id = "td_uid_3_5cdbf1a42b5a6"; block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"Tu1ea5t Cu1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5cdbf1a42b5a6_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5cdbf1a42b5a6_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_3_5cdbf1a42b5a6_rand_style","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":86234,"live_filter_cur_post_author":"5","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6.post_count = "6"; block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6.found_posts = "876"; block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6.header_color = ""; block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6.max_num_pages = "146"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5cdbf1a42b5a6); </script> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5cdbf1a42b5a6_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5cdbf1a42b5a6">  <div class="td-next-prev-wrap"> <i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i> </div> </div>  <div class="vc_row wpb_row td-pb-row"><div class="wpb_column vc_column_container td-pb-span12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper"> <div class="td_block_wrap td_block_11 td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_5_5cdbf1a43376b"> <style> .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td_module_wrap:hover .entry-title a,        .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td-load-more-wrap a:hover,      .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td_quote_on_blocks,        .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option:hover,       .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td-wrapper-pulldown-filter a.td-pulldown-filter-link:hover,        .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td-instagram-user a {          color: #1e1e1e;        }         .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td-next-prev-wrap a:hover i {          background-color: #1e1e1e;          border-color: #1e1e1e;        }         .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td_module_wrap .td-post-category:hover,       .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td-trending-now-title,        .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td-weather-information:before,        .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td-weather-week:before,        .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td-exchange-header:before,        .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .block-title > a:after,        .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .block-title > span:after {          background-color: #1e1e1e;        }                 .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .td-trending-now-title,        .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .block-title span,        .td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand .block-title a {          color: #ed2e2e;        } </style> <script>var block_td_uid_5_5cdbf1a43376b = new tdBlock(); block_td_uid_5_5cdbf1a43376b.id = "td_uid_5_5cdbf1a43376b"; block_td_uid_5_5cdbf1a43376b.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Mu1edaI Cu1eacP NHu1eacT","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"infinite","header_color":"#1e1e1e","header_text_color":"#ed2e2e","ajax_pagination_infinite_stop":"1","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"Tu1ea5t Cu1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_5_5cdbf1a43376b_rand_style","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_5_5cdbf1a43376b.td_column_number = "3"; block_td_uid_5_5cdbf1a43376b.block_type = "td_block_11"; block_td_uid_5_5cdbf1a43376b.post_count = "3"; block_td_uid_5_5cdbf1a43376b.found_posts = "8694"; block_td_uid_5_5cdbf1a43376b.header_color = "#1e1e1e"; block_td_uid_5_5cdbf1a43376b.ajax_pagination_infinite_stop = "1"; block_td_uid_5_5cdbf1a43376b.max_num_pages = "2898"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_5_5cdbf1a43376b); </script> <div class="td_ajax_infinite" id="next-page-td_uid_5_5cdbf1a43376b" data-td_block_id="td_uid_5_5cdbf1a43376b"> </div> <div class="td-load-more-wrap td-load-more-infinite-wrap" id="infinite-lm-td_uid_5_5cdbf1a43376b"></div> </div> </div></div></div></div>  Nguồn Tapchibitcoin

Bình luận