Giá Bitcoin (BTC) Tiếp cận lần phá vỡ tiếp theo: Bullish hay Bearish?


  • Giá bitcoin đã phục hồi gần đây trên 7.900 đô la và 8.000 đô la so với đô la Mỹ.
  • Giá không thể ở trên mức 8.000 đô la, hình thành một mức tăng cao ở mức 8.080 đô la và gần đây đã giảm xuống dưới 7.900 đô la.
  • Có một mô hình đột phá quan trọng hình thành với mức kháng cự gần 7.940 đô la trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp đôi hiện đang chịu áp lực và có nguy cơ thua lỗ nhiều hơn dưới mức hỗ trợ $ 7.800.

Giá bitcoin không đạt được đà trên 8.000 đô la và gần đây đã giảm so với Đô la Mỹ. BTC hiện đang tiến gần đến lần phá vỡ tiếp theo và nó có thể bị phá vỡ nếu những chú bò đấu tranh gần $ 7.950.

Phân tích giá bitcoin

Gần đây, giá bitcoin đã bắt đầu một sự phục hồi tốt trên $ 7.800 và $ 7.900 so với Đô la Mỹ. Cặp BTC / USD thậm chí đã phá vỡ rào cản 8.000 đô la và mức trung bình di chuyển đơn giản 100 giờ. Tuy nhiên, giá đã không đạt được đà tăng và hình thành một mức tăng cao ở mức $ 8.080. Kết quả là, đã có một sự suy giảm mới dưới vùng hỗ trợ $ 8.000. Giá đã phá vỡ mức thoái lui Fib 23,6% của sự phục hồi gần đây từ mức dao động $ 7.520 xuống mức cao $ 8.080.

Ngoài ra còn có mức tăng đột biến dưới 7.900 đô la và mức thoái lui Fib 50% của sự phục hồi gần đây từ mức dao động 7.520 đô la xuống mức cao 8.080 đô la. Cuối cùng, giá đã phá vỡ khu vực hỗ trợ $ 7,800 trước khi những người đầu cơ giá đứng gần mức $ 7,750. Hơn nữa, mức thoái lui Fib 61,8% của sự phục hồi gần đây từ mức dao động $ 7.520 xuống mức cao $ 8.080 đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh mẽ. Hiện tại, giá đang giao dịch trên $ 7.800 và SMA 100 giờ. Quan trọng hơn, có một mô hình đột phá quan trọng hình thành với mức kháng cự gần 7.940 đô la trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

Do đó, cặp đôi dường như đang chuẩn bị cho lần nghỉ tiếp theo hoặc trên $ 7.950 và $ 8.000 hoặc dưới $ 7.800. Nếu có một sự phá vỡ tăng trên 8.000 đô la, giá có thể sẽ tăng cao hơn nữa. Theo dõi trên $ 8,080 có khả năng kiểm soát những con bò đực. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần mức $ 8.200. Mặt khác, hỗ trợ ban đầu là gần $ 7,800, dưới đó giá có thể giảm trở lại $ 7.600.

Biểu đồ phân tích giá bitcoin

Nhìn vào biểu đồ, giá bitcoin đang hiển thị một vài dấu hiệu giảm giá dưới 8.000 đô la và 7.900 đô la. Nếu có một mức giảm mới dưới $ 7.800, giá có thể quay trở lại trong vùng giảm giá. Nó cũng có thể làm giảm cơ hội phá vỡ trên $ 8.200.

Các chỉ tiêu kỹ thuật:

MACD hàng giờ – Chỉ báo MACD đang mất đà trong vùng tăng.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC / USD hiện đang ở dưới mức 50 và đang tăng lên.

Các mức hỗ trợ chính – $ 7,800 sau đó là $ 7,700.

Các mức kháng cự chính – $ 7.950, $ 8.000 và $ 8.080.Nguồn NewsBTC

Bình luận