Forum

You need to log in to create posts and topics.

Hãy nhớ: Tập giao dịch Demo cho đến lúc thành công

Nhiều người trong chúng ta bỏ qua tài khoản Demo bởi vì cho rằng nó không có tâm lí, nhưng bản chất Demo được tạo ra với mục đích giúp Nhà giao dịch tập làm quen với những thao tác cũng như rèn luyện phương pháp của mình.

90% nhà giao dịch đều thất bại đối với Forex, phần lớn trong số họ là bỏ qua Demo. Chia sẻ nhỏ, hiện Ad thi thoảng vẫn lôi demo ra đánh để rèn luyện cũng như xả tâm lí. Demo luôn là cái song hành cùng Trader trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa.

 

Uploaded files:
  • You need to login to have access to uploads.