Forum

You need to log in to create posts and topics.

CÁC DẠNG PHÂN TÍCH VÀ BIỂU ĐỒ

Tại sao cứ phải nhất thiết phải biểu đồ Nến giao dịch mới ngon lành cành đào được.

Và chung quy lại, các dạng phân tích, loại nào là quan trọng nhất!?

Toàn thể anh em thử ngâm cứu xem tài liệu Ad đính kèm bên dưới liệu có giúp ích gì được cho anh em không nhé!

 

Uploaded files:
  • You need to login to have access to uploads.