FCA: Đẩy lùi nguyên tắc giao dịch Cổ phiếu ESMA

Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đang đẩy lùi các quy tắc giao dịch cổ phiếu mà Cơ quan thị trường và chứng khoán châu Âu (ESMA) đang cố gắng thực hiện sau khi Brexit không có thỏa thuận.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng thứ Tư, FCA thừa nhận một thay đổi tích cực trong lập trường mà ESMA đã thực hiện.
Trở lại vào tháng 3, ESMA nói rằng họ sẽ xây dựng một bộ khung: Nghĩa vụ giao dịch cổ phiếu (STOs), nghĩa là các công ty không thể giao dịch cổ phiếu của Anh hoặc EU tại Anh – ngay cả khi công ty có trụ sở và/hoặc niêm yết tại Anh.

Nguồn: Reuters

Theo tuyên bố được FCA công bố hôm thứ Tư, ESMA hiện đã làm dịu đi lập trường của mình.
Các công ty EU, trong trường hợp không có thỏa thuận Brexit, có thể giao dịch chứng khoán Anh tại Anh.
Nhưng một số quy tắc trước có vẻ vẫn sẽ được giữ nguyên nếu ESMA được thực hiện. Điều đó có nghĩa là một công ty EU, niêm yết cổ phiếu của mình trên một sàn giao dịch chứng khoán của Anh, sẽ không thể truy cập được đối với các công ty giao dịch trong cơ quan chính trị châu Âu.

Xấu cho EU, xấu cho Anh
Điều này có thể là vấn đề đối với cả các sàn giao dịch của Anh và các công ty niêm yết trên đó. FCA – hoàn toàn dễ hiểu – muốn hỗ trợ các lợi ích của Anh.
Nhưng đối với các công ty EU thì đây có thể là tin xấu. Ngay cả khi một công ty có trụ sở tại EU, thị trường thanh khoản lớn nhất có lẽ là duy nhất vẫn là ở Anh.

Do đó, việc ngăn chặn các công ty đầu tư của EU tiếp cận thị trường Anh sẽ tạo ra nghịch lý cản trở khả năng giao dịch trong các công ty EU.

“Một số cổ phiếu sẽ có trung tâm thanh khoản chính bên ngoài quốc gia nơi công ty phát hành được thành lập” tổ chức FCA cho biết trong tuyên bố của mình. “Cách tiếp cận của [ESMA,] sẽ đặt ra các hạn chế đối với cơ hội tiếp cận với các nhà đầu tư và tự do lựa chọn, tìm kiếm thị trường tiềm năng phát triển”.

Nguồn: Tham khảo từ: Financemagnates.com

Bình luận