FCA cảnh báo chống lại công ty nhân bản của Bristol và West Investments


Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã đưa ra thông tin chi tiết về công ty nhân bản Bristol và West Investments.

Những kẻ lừa đảo đang sử dụng các chi tiết của các công ty, được ủy quyền bởi FCA, để cố gắng thuyết phục mọi người rằng họ làm việc cho một công ty được ủy quyền chính hãng.

Những kẻ lừa đảo đang sử dụng hoặc đưa ra các chi tiết sau đây như một phần trong chiến thuật của chúng để lừa đảo mọi người ở Anh:

Bristol và West / Bristol và West Investments (bản sao của công ty được ủy quyền của FCA)

Điện thoại: 0808 166 1359; 0203 103 0080; 0203 744 7811; 0203 103 0079; 0203 923 5921
E-mail: [email protected]
Trang mạng: www.bristolandwestinvestments.com

Xin lưu ý rằng những kẻ lừa đảo có thể đưa ra các chi tiết sai khác hoặc trộn chúng với một số chi tiết chính xác của công ty đã đăng ký.

Để xem cảnh báo chính thức của FCA, bấm vào đây.Nguồn: Leaprate

Bình luận