FCA cảnh báo chống lại các công ty clonе của Kleinwort Hambros và HFS Capital


Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã đưa ra chi tiết về các công ty nhân bản Kleinwort Hambros / SG Kleinwort Hambros Bank Limited và HFS Capital.

Những kẻ lừa đảo đang sử dụng các chi tiết của các công ty, được ủy quyền bởi FCA, để cố gắng thuyết phục mọi người rằng họ làm việc cho một công ty được ủy quyền chính hãng.

Những kẻ lừa đảo đang sử dụng hoặc đưa ra các chi tiết sau đây như một phần trong chiến thuật của chúng để lừa đảo mọi người ở Anh:

Kleinwort Hambros / SG Kleinwort Hambros Bank Limited (Công ty ủy quyền của FCA)

Địa chỉ nhà: SG Kleinwort Hambros Bank Limited, SG House, 41 Tower Hill London EC3N 3SG

Điện thoại: 0207 193 8473, 07590000845, 0207 193 8231, 0207 183 0463, 0203 290 9012, 0207 193 7792, 0207 193 9566

E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

HFS Capital (bản sao của công ty được ủy quyền của EEA)

Trang mạng: hfs-capital.com

Xin lưu ý rằng những kẻ lừa đảo có thể đưa ra các chi tiết sai khác hoặc trộn chúng với một số chi tiết chính xác của công ty đã đăng ký.Nguồn: Leaprate

Bình luận